NAŠI STROKOVNJAKI

NAŠI STROKOVNJAKI

Jože Oberstar

Jože Oberstar je ustanovitelj Odvetniške pisarne Oberstar. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega 13 let v gospodarstvu in zadnjih 11 let v odvetništvu. Ponaša se z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja kompleksnih gospodarskih sporov na sodiščih in reševanja tovrstnih sporov v izvensodnih, alternativnih oblikah. V zahtevnih gospodarskih sporih vedno stremi k iskanju najboljše možne rešitve za njegovo stranko po principu »business first«. Zaradi svojega močnega ekonomskega znanja je aktivno sodeloval tudi pri prestrukturiranjih in reorganizacijah gospodarskih družb in holdingov. Je odvetnik z dragocenimi izkušnjami v stroki: po nekajletnem delovanju v gospodarstvu (vodil je pravno službo in bil namestnik direktorja za pravno-kadrovske zadeve v velikem gradbenem holdingu) in javni upravi (v kabinetu ministra za notranje zadeve – služba za evropske zadeve) je postal odvetnik v eni izmed največjih odvetniških družb v Sloveniji, kjer je bil tudi svetovalec upravnega odbora za gospodarske zadeve.

 

Jože Oberstar predava in svetuje mnogim (uspešnim) podjetjem. Pri svojem delu vsakodnevno uporablja tudi relevantno tujo teorijo in sodno prakso ter jo povezuje s slovensko in jo uspešno aplicira pri reševanju izvensodnih primerov v gospodarskih sporih ali pri problematiki znotraj podjetij. Zaznamuje ga intenzivna usmerjenost k iskanju ustreznih rešitev za raznovrstne probleme. Od oktobra 2015 je Jože Oberstar imetnik Certifikata Združenja nadzornikov Slovenije in hkrati njihov aktiven član. Je član več nadzornih svetov in dolgoletni redni član in od leta 2016 tudi član upravnega odbora Britansko-slovenske gospodarske zbornice.

 

Jeziki: angleško, francosko, rusko, hrvaško, srbsko in slovensko.

 

Področja specializacije:
– korporacijsko pravo,
– pogodbeno pravo,
– gradbeno pravo,
– bančništvo,
– finance

Povežite se z Jožetom.

Scroll to Top