ADVOKATSKA KANCELARIJA OBERSTAR

ADVOKATSKA KANCELARIJA OBERSTAR

Advokatska kancelarija Oberstar osnovana je 1. januara 2016. Njen osnivač je advokat Jože Oberstar. U svom poslu sarađuje sa ugovornim partnerima iz različitih ustanova i pravnih fakulteta kao i sa spoljnim saradnicima sa specifičnim stručnim znanjima.

U našoj smo kancelariji sa inovativnim pristupom, u saradnji sa vodećim spoljnim stručnjacima, spremni na vođenje postupaka restrukturisanja i detaljne preglede poslovanja i preuzimanja.

Jože Oberstar ima više od 20 godina radnog iskustva, od toga 13 godina u privredi i poslednjih 8 godina u advokaturi. Specijalizovan je za korporativno pravo, pravno i poslovno savetovanje, korporativno upravljanje, civilno, radno i komercijalno pravo, ugovorno i finansijsko pravo, javno naručivanje i pravo intelektualnog vlasništva. Bavi se i migracionim pravom i postupcima pribavljanja državljanstva. Ponosi se bogatim i dugogodišnjim iskustvom na području vođenja kompleksnih privrednih sporova sa sudovima i rešavanju takvih sporova u vansudskim, alternativnim oblicima. Kod zahtevnih privrednih sporova uvek teži ka pronalaženju najboljeg mogućeg rešenja. Aktivno je učestvovao i kod restrukturisanja i reorganizacija privrednih društava i holdinga. Advokat je sa dragocenim iskustvom u struci: nakon višegodišnjeg rada u privredi ( vodio je pravnu službu i bio zamenik direktora za pravno-kadrovske poslove u velikom gradbenom holdingu) i javnoj upravi (u kabinetu ministra za unutrašnje poslove – služba za Evropske poslove) postao je advokat u jednoj od najvećih advokatskih firmi u Sloveniji, gde je bio i savetnik upravnog odbora za privredne poslove.

Jože Oberstar predaje i savetuje mnogim (uspešnim) preduzećima. Nije mu nepoznata ni strana sudska praksa, koju koristi svakodnevno, povezuje je sa slovenačkom i uspešno aplicira u rešavanju vansudskih slučajeva u privrednim sporovima ili kod problematike unutar preduzeća. Prepoznatljiv je po intenzivnoj usmerenosti ka traženju odgovarajućih rešenja za raznovrsne probleme. Od oktobra 2015. Jože Oberstar je imalac Sertifikata Udruženja nadzornika Slovenije i ujedno je njihov aktivan član. Valja napomenuti i činjenicu da je član više nadzornih odbora. Dugogodišnji je redovan član i od 2016. godine član upravnog odbora Britansko-slovenačke privredne komore.

Advokat Jože Oberstar govori engleski, francuski, hrvatski i srpski jezik, dok je znanje ruskog jezika za sada ograničeno na poslovnu upotrebu.

Osnivač Jože Oberstar

Scroll to Top