ZUNANJI SODELAVCI

ZUNANJI SODELAVCI

Prof. dr. Borut Bratina

Borut Bratina je doktor pravnih znanosti in profesor za področje gospodarskega prava na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Je eden izmed avtorjev in komentatorjev Zakona o gospodarskih družbah ter vodilni strokovnjak v regiji za korporacijsko pravo. Je član svetovnega združenja pravnikov (IBA), član upravnega odbora Združenja nadzornikov Slovenije ter predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata za ekspertnega člana nadzornega sveta. Deluje kot član številnih nadzornih svetov in svetovalec pomembnejših slovenskih in mednarodnih korporacij. Več kot 30 let poglobljenega dela tako v akademski sferi kot tudi praksi mu daje odločilno prednost na področju pravnega svetovanja. Prav tako pa deluje kot arbiter na stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije. Velik del svoje kariere pa je posvetil tudi svetovanju in aktivnostih pri postopkih prestrukturiranja, korporativni reorganizaciji ter postopkih združitev in prevzemov ter privatizacije. Bogate izkušnje in izjemna širina pravno ekonomskega znanja ključno zaznamujeta Borutovo svetovalno dejavnost.

 

Jeziki: angleško, nemško, hrvaško, srbsko, slovensko

Področja specializacije: korporacijsko pravo, gospodarsko odškodninsko pravo, bančništvo in finance, združitve in prevzemi, prestrukturiranje in pravo družb.

Scroll to Top