ZUNANJI SODELAVCI

ZUNANJI SODELAVCI

Prof. dr. Dušan Jovanovič

Dušan Jovanovič je doktor pravnih znanosti in profesor za področje gospodarskega prava na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Izpopolnjeval se je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law na univerzi v Cincinnatiju, Kingston Universtiy London ter Pravni fakulteti v Zagrebu. Je član pravniškega durštva v Mariboru in član svetovnega združenja pravnikov (IBA). Deluje kot član številnih nadzornih svetov in svetovalec pomembnejših slovenskih in mednarodnih korporacij. Ob izjemnem teoretičnem znanju, ga odlikuje odlično poznavanje bančno-finančnega sektorja ter razumevanje poslovnega sveta in posledično želja ter potreb njegovih strank. Sodeloval je pri številnih koncernskih prestrukturiranjih in korporativni reorganizaciji mednarodnih skupin. Zaznamuje ga inovativnost pri reševanju problemov ter iskanje rešitev pri še tako zapletenih primerih, kar je rezultat izjemne teoretične podlage ter boagtih izkušenj na področju pravnega svetovanja.

 

Jeziki: angleško, hrvaško, srbsko, slovensko

Področja specializacije: korporacijsko pravo, bančništvo in finance, združitve in prevzemi, insolvenčno pravo in prestrukturiranje.

Scroll to Top
Call Now Button