Naši strokovnjaki

Naši strokovnjaki

Zvjezdana Simić

Zvjezdana Simić je leta 2009 zaključila diplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom diplomskega dela »Varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu«. Takoj po diplomi se je zaposlila v Odvetniški družbi Štampar- Strojin in partner iz Ljubljane.


Med študijem je štiri leta opravljala delo v Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in tozadevno pridobila bogate izkušnje na področju varstva osebnih podatkov, javnih naročil, gospodarskega prava, zavarovalnega prava, delovanja pokojninskih skladov. Leta 2007 je na Pravni fakulteti v Salzburgu, po uspešno opravljenem intenzivnem izobraževalnem programu, ki je potekal v angleškem, nemškem in francoskem jeziku, pridobila Certifikat European privat law.


Leta 2013 se je kot odvetniška kandidatka zaposlila v Odvetniški družbi Đuragić-Sotlar iz Ljubljane, kjer je samostojno zastopala pravne osebe iz javnega in zasebnega sektorja.


Po pridobljenih desetletnih izkušnjah v gospodarstvu in odvetništvu jo je želja po novih znanjih vodila nazaj v gospodarstvo. Od leta 2015 je vodila pravni oddelek ene izmed največjih gradbenih delniških družb v Sloveniji, CGP d.d. iz Novega mesta. Zadolžena je bila za reorganizacijo in optimizacijo dela pravnega oddelka, za skladnost poslovanja delniške družbe in njenih hčerinskih družb, pravno podporo vsem segmentom družbe, zastopanje družbe v postopkih pred sodiščih, drugimi organi in reševanje sporov. Pretežno je pokrivala področje gradbenega prava, delovnega prava, gospodarskega prava, prava javnih naročil, stvarnega in odškodninskega prava. Bila je članica delovne skupine organizirane znotraj Gospodarske zbornice Slovenije, kjer je sodelovala pri oblikovanju tipske gradbene pogodbe, katere cilj je večja uravnoteženost med gradbenimi izvajalci in javnimi naročniki.


Zaradi potrebe po reorganizaciji in optimizaciji delovanja novega pravnega subjekta je prevzela vodenje splošnega sektorja (pravni, administrativni, IT in HR oddelek) v družbi Alea iacta, d.o.o. iz Ljubljane. Poleg vodstvenih, svetovalnih in organizacijskih nalog je bila zadolžena za zastopanje družbe v postopkih pred sodišči in inšpekcijskimi organi. Poleg vseh dosedanjih segmentov prava, se je pretežno ukvarjala s področjem pravne ureditve iger na srečo, internacionalnega gospodarskega prava in insolvenčnega prava. Opravljala je vse potrebne dejavnosti za začetek poslovanja družb s specifičnimi dejavnostmi, zlasti na področju Republike Hrvaške.


Od leta 2018 je vzporedno ob zaposlitvi opravljala dejavnost pravnega in poslovnega svetovanja v okviru samostojne dejavnosti SIMIC LEGAL. Pretežno je opravljala implementacijo nove GDPR Uredbe za pravne osebe z različnimi dejavnostmi ter reorganizacijo in optimizacijo družb, zlasti z vidika delovnega prava in delovnega procesa.


Od leta 2019 je bila njena dejavnost pretežno usmerjena v sodelovanje z Državnim zborom. Pripravljala je najzahtevnejše zakonske predloge, amandmaje, inciative, strokovne podlage, mnenja in izhodišča potrebna za obravnavo na posameznih delovnih telesih. Sodelovala je pri pogajanjih med parlamentarnimi strankami, kakor tudi med parlamentarnimi strankami in vlado, bila je članica številnih delovnih skupin znotraj katerih so se oblikovali različni zakonski predlogi (zlasti na področju financ, davčne reforme, demografskega sklada, podrejenih obvezničarjev, Poslovnika državnega zbora, delovnega in gospodarskega prava).


Jeziki: slovenski jezik, hrvaški jezik, srbski jezik (cirilica), angleški jezik, sporazumeva pa se tudi v nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.


Področja prava:

Delovno pravo (vključno s pravom javnih uslužbencev)

Gospodarsko pravo

Varstvo osebnih podatkov

Gradbeno pravo

Civilno pravo

Družinsko pravo

Dedno pravo

Nepremičninsko pravo

Področje prava iger na srečo

Ustavno pravo

Upravno pravo

Alternativno reševanje sporov

Zvjezdana Simić
Call Now Button