NAŠI STROKOVNJAKI

NAŠI STROKOVNJAKI

Polona Omejc

Polona Omejc je v letu 2012 diplomirala na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter nadaljevala s študijem mednarodnega poslovanja na Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru. Je certificirana vodja projektov in prejemnica certifikata za družbeno odgovorno podjetništvo in trajnostni razvoj, ki ga podeljuje inštitut IRDO. Po zaključenem študiju se je zaposlila na Občini Gorje, kjer se je ukvarjala s prostorsko ureditvijo in sodelovala pri pripravi OPPN-ja. Svojo karierno pot je nadaljevala v gradbenem sektorju kot vodja za splošne in kadrovske zadeve, kjer je sodelovala z različnimi projektantskimi družbami v zvezi s pridobivanjem gradbenih in uporabnih dovoljenj ter legalizacijo objektov. V Odvetniški pisarni Oberstar se je zaposlila v maju 2021 kot strokovnjakinja za upravne postopke. 


Njeno delo obsega upravne postopke urejanja statusnih zadev za tujcev, ki vključuje postopke pridobivanja državljanstva ter za upravne postopke na področju pridobivanja uporabnih in gradbenih dovoljenj.

Scroll to Top