NAŠI STROKOVNJAKI

NAŠI STROKOVNJAKI

Helena Vidic Bizjak

Helena Vidic Bizjak je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala leta 1998 ter z delom pričela kot pripravnica v družbi Mercator – KG Kočevje d.o.o. (370 zaposlenih), istočasno pa je opravljala tudi voluntersko sodniško pripravništvo pri Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu je prevzela vodenje pravne službe, v okviru katere je skrbela za delovno-pravne postopke, urejala nepremičninske in statusno pravne zadeve ter delala na področju pogodbenega prava in izvršilnih postopkov. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot vodja splošne službe v javnem socialno-varstvenem zavodu CUDV Draga, kjer je skrbela za delo splošnih služb, zastopala zavod pred sodnimi in upravnimi organi, ter pripravljala pogodbe ter splošne akte, opravila pa je tudi strokovni izpit  s področja socialnega varstva. Svoje znanje s področja socialnega varstva je nadgradila kot regijska koordinatorica za obravnavo nasilja pri CSD Kočevje.

 

 

V letu 2007 je bila izvoljena za okrajno sodnico pri Okrajnem sodišču v Kočevju, kjer je delala na področju prekrškovnih, kazenskih in izvršilnih zadev do leta 2013, ko je bila imenovana za okrožno kazensko sodnico pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. V letu 2015 jo je poklicna pot vodila nazaj v domače kraje, kjer je nekaj let vodila občinsko upravo Občine Kostel in Medobčinsko upravo občin Kostel in Osilnica, za krajši čas pa je opravljala tudi funkcijo v.d. direktorja Podjetniškega inkubatorja Kolpa – Kostel. Kot svetovalka za pravne zadeve pri Inženirski zbornici Slovenije je vodila področje strokovnih nadzorov nad delom inženirjev, skrbela za izvedbo disciplinskih postopkov, sodelovala pri vodenju upravnih postopkov ter nudila pravno svetovanje organom in članom zbornice.

 

 

Ves čas svojega poklicnega delovanja z veseljem dopolnjuje svoje strokovno znanje, večkrat je sodelovala pri strokovnih izmenjavah strokovnjakov v tujini, osnovno vodilo pri njenem delu pa je individualen in oseben pristop  ter pozitivna naravnanost pri iskanju optimalnih rešitev v vsaki situaciji.

Jeziki: nemščina, angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina in slovenščina

Pravna področja:

  • Kazensko pravo,
  • Družinsko pravo in pravo socialne varnosti,
  • Delovno pravo,
  • Civilno in izvršilno pravo,
  • Upravno pravo,
  • Gradbeno pravo
  • Javna uprava in lokalna samouprava.

Povežite se s Heleno.

Helena Vidic Bizjak

Scroll to Top