EXPERTEN

EXPERTEN

Marko Vovk

Marko Vovk je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral leta 2005. Nato se je posvetil delovanju v gospodarstvu. Sedem let je vodil koncern družb v kovinskopredelovalni industriji, ki so na področju investicijske opreme uspešno izvedla najzahtevnejše projekte v osrednji Evropi, na Balkanu, v Rusiji. Poslovne uspehe je gradil na urejenosti in natančnosti pri poslovanju, podobi podjetja in blagovne znamke na vseh tržiščih, skrbnem upravljanju s stroški in skrbi za dobičkonosno poslovanje v skladu s tržnimi pogoji z upoštevanjem ohranitve in varovanja premoženja družbe, dolgoročne stabilnosti in varnosti gospodarskih družb v koncernu. Izpopolnjeval se je tudi v tujini. Sodeloval je v likvidacijskih postopkih doma in v tujini ter v insolvenčnih postopkih. Aktiven je tudi na področju urejanja razmerij med ustanovitelji in partnerji v številnih storitvenih in drugih poslovnih dejavnostih, kjer je velikokrat potrebna še izgradnja sistema nagrajevanja vodstvenega kadra ter celovito urejanje delovnih razmerij.

Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je postal del ekipe v Odvetniški pisarni Oberstar, kjer s svojo ustvarjalnostjo in bogatimi izkušnjami iz gospodarstva ter poznavanjem domačih in tujih dobrih poslovnih praks vedno najde najboljšo rešitev za stranko v danih okoliščinah. Stranke in sodelavci ga cenijo kot strokovnjaka in kot zaupanja vrednega človeka. Povezuje kvalifikacije, izkušnje, izrazito strokovnost, sposobnost spraviti ljudi k pogovoru tudi v situacijah, polnih izzivov in jih pripeljati k skupni rešitvi. Njegovo vodilo pri delu je: »Če želimo doseči nekaj, česar do sedaj še nimamo, moramo narediti nekaj, česar do sedaj še nismo naredili.«

Jeziki: angleščina, nemščina, ruščina, srbščina, hrvaščina in slovenščina

Pravna področja:
– korporacijsko pravo
– pogodbeno pravo
– trgovinsko pravo

Kontaktieren Sie Marko.

Nach oben scrollen